Här kan du ta del av exempel, erfarenheter och lärdomar från olika situationer med egna barn, andras barn, samtal med berörda vuxna och personal i skolan.

Kontakta mig gärna för mer information, frågor och funderingar, staffanh@mcsab.se