MI Senior Trainer

Gedigen erfarenhet inom bemötande, kommunikation och motiverande samtal. Staffan har stor erfarenhet av utbildning, gruppdynamik och handledning i grupp och individuellt. Speciell kompetens inom beteendemönster, personlighet, barn och ungdomars utveckling, hantera samtal genom framgångsrika strategier.

Staffan Hultgren 19530119

Staffan Hultgren har arbetat med MI utbildning och handledning sedan 2001 och är medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, San Diego 2010. Första internationella kursen var hos Steve Rollnick, Cardiff 2006 och därefter assist mi-trainer hos Steve Malcolm Berg-Smith, San Francisco samt workshop trainer vid 2011 MINT forum Sheffield.

Staffan är kursledare för grundkurs och fortsättningskurs i Motiverande samtal 7,5 hp vid GIH i Stockholm samt ansvarig kursledare för MI online kurser och handledning med fokus på tillämpning.

Kontakta mig gärna på staffanh@miseniortrainer.se

Staffan har mångårig erfarenhet av pedagogik, implementering, handledning, beteendeprocesser och förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Kontakta mig gärna för senioruppdrag till seniorkostnad. staffanh@mcsab.se