Intervjuer med staffanh

Författare av böckerna SMARTA BARN, Tid för samtal, Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar – Beteendeperspektivet.

Ta del av intervjuer och länkar, “MI som förhållningssätt”. Läs mer här.

Staffan är pedagog med inriktning på mänskligt beteende och personlig utveckling med en specifik kompetens inom Motiverande samtal. Utöver högskolekurser i MI är Staffan verksam som MI Trainer vid Online kurser och handledning av tillämpning av MI.

Författaren tar upp exempel från boken SMARTA BARN på YouTube kanalen https://youtu.be/5djfPBcLMKQ