MI Senior Trainer 2019

Välkomna till min nya hemsida med inriktning på uppdrag till både rimliga och relevanta kostnader utifrån ett seniorperspektiv. Kontakta mig gärna för mer information och/eller besök mcsab.se för mer information, staffanh@mcsab.se