Presentation av MI Online

Staffan presenterar några grundprinciper, staffanh@miseniortrainer.se